Home / Devlet Siteleri / E DEVLET / e-DEVLET, UYAP PORTALI KURUM GİRİŞİ!

e-DEVLET, UYAP PORTALI KURUM GİRİŞİ!

UYAP Kurum Portalı, Adalet Bakanlığı tarafından bütün Mahkemelerin davalarını İnternet üzerinden takibi sağlamak amacıyla kurulmuş bir hizmet şeklinde yorumlayabiliriz.

Bu sistem sayesinde kamu kurumlarının tarafı oldukları ve icra dairelerinde özel şirketlerin dava dosyalarını zaman kaybı olmadan, hızlı ve güvenilir bir şekilde olması için kurulmuş bir hizmettir. Her hangi bir davadan her hangi bir kişi Adliyeye gidip zaman kaybı harcamaksızın, İnternet ortamında ”UYAP Kurum Portalı” sayesinde işlerini kolayca yapabilmelerini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Bu sisteme girebilmek için, Sisteme giriş yapacak kişinin mobil yada elektronik imzaya sahip olamaları gereklidir.

Uyap girişi için E-İmzayı nasıl alabilirim?

Elektronik İmza hakkında Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni vardır. Bu Metinin içerikleri;

İşbu aydınlatma Metni, Elektronik Bilgi Güvenliği Anonim Şirketi ( Şirket) tarafından Şirketin müşterilerinin 6698 sayılı kişisel korunması Kanun kapsamında kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. Kanun’un 11. Maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz.

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

UYAP Giriş e-İmza almak için sizden istenilen bilgileri net ve doğru girmelisiniz, Sizden bu işlem için belirlenen ücret ise ”95” TL’dir.

About beditor

Check Also

e-Devlet Üzerinden TKGM Web Tapu İşlemleri Nasıl Yapılır?

e-Devlet kapısı üzerinden, “www.girisyap.com” aracılığıyla giriş yaparak yüzlerce kuruma ait binlerce dosya üzerinden faydalandığınız gibi, …